”Kan Sveriges tråkigaste småbarnsmamma bli Sveriges roligaste komiker på bara tre år borde vem som helst kunna bli lite roligare”. Det var den insikten och erfarenheten som gjorde att Karin 2011 på eget bevåg började humorforska med målet att ta reda på hur och vad humor kan betyda i HR-frågor, säljsituationer och inte minst kommunikationsfrågor. Efter att ha tagit del av samtlig svensk och internationell humorforskning samt utbildad sig i New York skrev Karin boken Så blir du en roligare talare  som fokuserar på humor som retoriskt redskap.

Enligt internationell humorforskning är humor det bästa sättet att nå fram genom bruset, och det är en konst som alla kan lära sig. Att använda ståuppens språk och dramaturgi för att locka till skratt gör det både enklare och roligare för dig att få fram ditt budskap.

Det här är en föreläsning som tar upp grunderna i hur humor fungerar, hur du gör för att själv bli roligare och belyser intressanta resultat av både svensk och internationell humorforskning.