0216

Jag har fått den otroligt fina titeln och framförallt äran att bli hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola för mitt arbete med humor & teknik. Motiveringen lyder:

Karin Adelsköld utses till hedersdoktor för ett mångårigt engagemang och arbete med den för LTH strategiskt viktiga utmaningen att befrämja teknik- och innovationsintresset – hos unga i allmänhet, och hos kvinnor i synnerhet. Hon har på ett förtjänstfullt sätt, och i universitetets anda, kombinerat viktiga samhälleliga insatser med humor.

Den 2:e juni 2017 sker promoveringen i Lunds Domkyrka.

Mer info här

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.