Kontakt

Karin når du via hennes agent och förläggare Jennifer Bark på
agent@pugthepug.se eller 073-535 62 63