Kontakt

Vill du komma i kontakt med Karin?
Det gör du via hennes agent Elcim Yilmaz
telefon: 0733-41 41 80
elcim@superturken.se